SDG Doelen

 

Elk bedrijf kan bijdragen aan het behalen van de SDG  doelen.

 

 

 

 

 

In 2015 stelden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties 17 doelen  gebaseerd op onderzoek onder 8 miljoen inwoners.

De 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de opvolgers van de millenniumdoelen, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

De SDGs gaan door waar de millenniumdoelen ophouden, maar zijn "veel ambitieuzer", stellen de VN. Ze gaan niet alleen over ontwikkeling, maar ook over duurzaamheid. Bovendien zijn de SDGs, in tegenstelling tot de millenniumdoelen, niet alleen binnen de muren van de VN bedacht. Iedereen mocht erover meepraten. Via de online enquête MyWorld konden burgers stemmen op thema's die zij belangrijk vinden, zoals onderwijs en internettoegang. VN-medewerkers gingen met pen en papier het platteland op in de armste landen. Zo hebben wereldwijd bijna 7,8 miljoen mensen gestemd op hun favoriete thema. Er werd ook een speciaal High Level Panel benoemd. Een VN-werkgroep met zeventig landen stelde uiteindelijk de lijst op met zeventien doelen waar de 193 lidstaten de maanden voorafgaand aan de VN-top over onderhandelden. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen, en is niet alleen 'hulp' van rijke landen aan arme landen. De SDGs hebben aandacht voor mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid, en klimaat. In 2000, bij de start van de millenniumdoelen, had niemand het daarover.

Wij, ICX-Implants B.V. ondersteunen de Sustainable Development Goals!

De 17 SDG doelen van de Verenigde Naties zijn de basis van onze bedrijfsvoering.

De vijf P’s staan daarbij centraal.

People, Planet, Prosperity, Peace en Partnerschap.

Wij streven ernaar zoveel mogelijk onze besluitvorming te toetsen aan de SDG doelen in relatie tot de vijf P's en concrete aanpassingen door te voeren in onze bedrijfsvoering op korte en lange termijn.

Doelstellingen SDGs:

1.Geen armoede
2.Geen honger
3.Goede gezondheid en welzijn
4.Kwaliteitsonderwijs
5.Gendergelijkheid
6.Schoon water en sanitair
7.Betaalbare en schone energie
8.Waardig werk en economische groei
9.Industrie, innovatie en infrastructuur
10.Ongelijkheid verminderen
11.Duurzame steden en gemeenschappen
12.Verantwoorde consumptie en productie
13.Klimaatactie
14.Leven op het water
15.Leven op het land
16.Vrede, justitie en sterke publieke diensten
17.Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Met dank aan : 4D Serious Gaming©:

Met behulp van 4D Serious Gaming hebben we gekeken naar waar we nu staan als bedrijf. De aanpak van 4D Serious Gaming is daarbij een grote hulp geweest. De spelvorm is een leuke interactieve manier om een bedrijf en de medewerkers door te lichten en bewust te maken van de processen die er bewust en onbewust spelen. De heldere benadering en uitleg door de spelleider geeft snel veel inzicht. Het bleek dat we al heel veel goed doen vanuit de juiste intentie maar dat er heel eenvoudig nog veel winst valt te behalen.

www.GlobalGoalsQuest.com
http://www.4Dseriousgaming.com