Certificaten

CleanImplant Certificaat Medentis 2019-2021

CleanImplant heeft ons ICX premium implantaatsysteem grondig getest en vond het uitstekend!

Onafhankelijke tests door officieel erkende testlaboratoria vormen de basis voor deze zinvolle studie.

www.cleanimplant.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO_13485-2016_DE

ISO_13485-2016_EN

CE-Zertifikat HD601414530001 DE

CE-Certificate HD601414530001 EN

De Medical Device Regulation (MDR) vervangt de huidige EU-richtlijn medische hulpmiddelen (93/42 / EEG) en de EU-richtlijn betreffende actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (90/385 / EEG).

Overeenkomstig artikel 120 van de MDR zijn de overgangsbepalingen van toepassing op EG-certificaten die zijn opgesteld overeenkomstig Richtlijn 93/42 / EEG:

Het Medentis Medical GmbH EG-certificaat werd uitgegeven op 21.08.2019 en is geldig volgens de overgangsbepalingen van MDR tot 26.05.2024.

Osseo_2013
20_Jahre
clean_implant
image001